Kouvolan Sanomat kysyy

Kouvolan Sanomat kysyi seuraavia kysymyksiä minulta viikonlopun lehteään varten. Laitan nyt kysymykset ja koko oman vastaukseni, niin voitte verrata, millaisen jutun  lehti siitä irti saa…

 1. Onko syntynyt kuva Kouvolasta häviäjänä mielestäsi oikea vai liioittelua?

2. Onko tappioiden sarja vain olosuhteiden onnetonta kertymää vai jo johdonmukaista ja totuttua ylenkatsomista?

3. Miksi Kouvola ei saa ääntään kuuluviin tällaisissa vastakkainasettelutilanteissa? Onko se kylmästi niin, että vain ministerit ja hallituspuolueiden ylin johto päättävät tykönään tällaiset asiat omien mieltymystensä mukaan?

4. Miten olet omasta mielestäsi onnistunut lobbaamaan Kouvolaa ja sen tavoitteita? Onnistumisia/epäonnistumisia?

5. Kaadetaanko epäonnistumiset mielestäsi liian usein ja helposti kansanedustajien niskaan?

 Kouvolan seutu on saanut vuosien varrella oman osansa hajasijoituksen tuomista virastoista ja toiminnoista. Meille on sijoittunut mm. elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY), aluehallintovirasto (AVI), poliisin tekniikkakeskus, syyttäjänlaitos, ulosottovirasto, käräjäoikeuden pääkanslia, Vekarajärven ja Utin varuskunnat yms. Lisäksi Kaakkois- Suomen hätäkeskus jatkaa erityistehtävissä Kouvolassa ainakin vuoteen 2015 asti.

Kun tarkastelemme valtion toimintojen alueellistamisen yhteydessä Kymenlaaksoon tulleita henkilötyövuosia, ne ovat jakautuneet Kouvolan ja Kotkan kesken niin, että Kouvola on saanut 158 htv ja Kotka 62 htv. Osuutemme on 6,1 %, mikä on enemmän kuin maakunnan väestö – ja työpaikkaosuus ( 4% )

 Viimeisimpänä onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut Kouvolan kaupungin yhdeksi niistä kokeilualueista, jossa kunnasta tai kuntayhtymästä muodostuva sosiaali- ja terveysalue vastaa sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja perustason erikoissairaanhoidosta. Oma KoTePa hankkeemme saa siis jatkaa kehittymistään.

 Kouvolan KoTePa hanketta vietiin eteenpäin edustajien ja kaupungin ylimmän johdon kanssa yhdessä. Julkisuudessa oleva mielikuva, että vain oman alueen kansanedustajat ajavat oman alueensa asioita on osittain väärä. Koko vaalipiirin edustajat yhdessä ajavat vaalipiirinsä asioita. Lisäksi maakuntien liitot ovat tiiviissä yhteistyössä kansanedustajiin. Lisäksi monet muut etujärjestöt ja tahot pääsevät edustajiensa kautta tapaamaan eri sektoreista vastaavia ministereitä. Edunvalvonta ei ole yksien käsissä, vaan monien toimijoiden yhteistyötä.

 Mielestäni Kouvolalla ei ole mitään syytä laittaa päätään pensaaseen ja surkutella huonoa kohtaloaan. Kouvolaan on sijoittunut ja tulee sijoittumaan edelleen erilaisia valtion toimintoja. Oma toiveeni on, että voisin edesauttaa tehokkaammin kannattavan liiketoiminnan sijoittumista seutukunnallemme. Se on mielestäni huomattavasti tehokkaampi tie alueemme uuteen nousuun saattamiseksi, kuin vain valtion hajasijoituksen tuloksien tarkastelu.

 Nyt kolme vuotta kansanedustajana toimineena on oppinut sen, että jos jossakin onnistutaan, niin sen katsotaan kuuluvan asiaan ja sitä ei kannata mainita. Jos taas jotakin emme onnistu alueellemme saamaan, niin se on alueen kansanedustajien syy. Asiaan täytyy vain tottua, sillä se mikä on varmaa, on että aurinko nousee myös seuraavana päivänä ja on uusia mahdollisuuksia täynnä.

 Hyvää viikonloppua ja pääsiäistä toivotellen,

Jari