Vuoden 2010 lisätalousarvio on nuorten työllisyyttä tukeva

Vuoden 2010 lisätalousarvio on nuorten työllisyyttä tukeva Lupauksien mukaisesti se keskittyy erityisesti nuorten työllisyyttä tukeviin toimiin, joihin kohdennetaan yli 77 milj. euroa. rahoituksen turvin noin 15 000 nuorta työllistyy tai pääsee koulutukseen tai työllistämistoimien piiriin. Kun vielä muistamme, että nämä toimet tulevat aikaisemmissa talousarvioissa ja lisätalousarviossa päätettyjen, nuorille kohdennettujen toimien lisäksi, on tämä lisäpanos todella merkittävä.

Vaikka talouden taantuma on hellittämässä, sen seuraukset näkyvät vielä pitkään ennen kaikkea julkisessa taloudessa ja vientituloissamme. Vienti ei vielä kanna totuttuun tapaan ja kasvu on käynnistymässä hitaasti. Siksi valtion toimenpiteet ovat tervetulleita. Panostus nuorisoomme onkin juuri nyt oikea toimenpide.

Puhuttaessa työurien pidentämisestä huoltosuhteemme parantamiseksi, on hyvä samalla hoitaa asioita niin jo taantuman aikana, että nuoret pääsevät työhön kiinni varsin aikaisessa vaiheessa niin halutessaan. Meidän on huolehdittava, että työelämään pyrkivät nuoret eivät syrjäydy työelämästä tai koulutuksesta jo uran alkuvaiheessa.