Vaalikauden tärkeintä päätöstä tekemässä

Kuluvan vaalikauden yksi merkittävimmistä asiakokonaisuuksista on nyt keskustelussa ja pian myös päätettävänä. Taistelu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaatii nyt toimia. Hallitus onkin vastannut haasteeseen esittelemällä historiallisen suuren energiaratkaisukokonaisuuden. Paketti koostuu energian säästämisestä eli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön roimasta lisäämisestä sekä päästöttömän ydinenergian tuottamisen kasvattamisesta.

Vaikka osoittautuisikin, ettei ilmastonmuutos etene odotetusti, on silti järkevää säästää luonnonvaroja, energiaa ja kustannuksia sekä parantaa Suomen omavaraisuutta energiantuotannossa.

Hallitus esittää nyt selkeät toimet tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Toimet parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme sekä tukevat työllisyyttä, talouskasvua ja uusien teknologioiden kehittämistä. Suomi huolehtii siis samalla kilpailukyvystään hoitaessaan globaalia ilmastonsäästämisvelvoitettaan.

Huomionarvoista on myös se, että energiapaketin myötä Suomi nousee omavaraiseksi sähköntuotannossa.

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuttaan 38 % jo vuoteen 2020 mennessä. Tämä kunniahimoinen tavoite saavutetaan lisäämällä mm. metsähakkeen käyttöä, tuulivoimaa sekä liikenteen biopolttoaineita. Suomeen syntyy uusia yrityksiä, innovaatioita ja tuotteita nopeasti kasvaville uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden maailmanlaajuisille markkinoille.

Lähes puolet tarvittavasta uusiutuvasta energiasta saamme metsähakkeen käyttöä lisäämällä.

Toteuttamisessa tulee turvata oikean puun meneminen oikeaan paikkaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei metsäteollisuuden korkeamman jalostusasteen tuotteisiin kelpaava puuaines saa mennä suoraan polttokattiloihin. Samoin on turvattava metsien kestävä käyttö, ettei puun tarkempi kerääminen köyhdytä maaperää ja vähennä luonnon monimuotoisuutta.

Hallituksen tavoite on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto. Sen edistämiseksi esitetään syöttötariffijärjestelmää vauhdittamaan tuulivoimainvestointeja. Kasvavasta tuulivoimateollisuudesta on jo kokemuksia omalla seutukunnallamme Kymenlaaksossa.

Pitkän aikavälin yksi suurimmista linjauksista on lisätä ydinvoiman käyttöä. Päästötön, edullinen sekä kansalaisten kukkaroa rasittamaton energiamuoto tuottaa sähköä suomalaisen elinkeinoelämän sekä kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi lisäydinvoima turvaa teollisuudelle kohtuuhintaisen sähkön saatavuuden.

Nyt tehdyt energian tuottamisen lisälinjaukset parantavat toteutuessaan Suomen kilpailukykyä omavaraisuuden lisääntymisen kautta. Tämän lisäksi täytyy panostaa myös energiatehokkuuden lisäämiseen. Olisi tyhmää tuottaa lisäenergiaa vain, jotta voisimme kuluttaa sitä enemmän.

Uusien innovaatioiden kehittäminen on tärkeä osa energiapolitiikkaa. Esimerkiksi sähköautot yleistyvät tulevaisuudessa, mikä antaa meille jokaiselle tilaisuuden tehdä ympäristöteko siirtymällä fossiilista polttoainetta käyttävästä kulkuneuvosta päästöttömään autoon. Lisäksi aurinkoenergian käytön uudet innovaatiot valtaavat jatkossa lisää alaa.

Uusiutuvan energian markkinoilla on suomalaisilla näyttämisen paikka. Tarve uusiutuville energiamuodoille on tullut ympäristöstämme ja toimien välttämättömyys on pian selvillä kaikilla maapallon ihmisillä. Suomi on elänyt tähänkin asti uusista innovaatioista ja niiden hyödyntämisestä. Nyt on jälleen uusi tekemisen ja näyttämisen paikka.