Ryhtiliike elinkeinotoimeen

Uuden Kouvolan perustamisen yhteydessä tiedettiin edessä olevan myös haasteita, muttei mitään niin vaikeaa, etteikö ratkaisun avaimia voisi löytyä. Halukysymys, totesimme me päättäjätkin silloin. Ymmärrän hyvin, että asukkailta alkaa usko pian loppua, jollei selkeitä suuntaviivoja pian löydy.

Elinkeinoyhtiö Kouvolan Innovationin alkutaival on ollut kivinen. Kouvolan elinkeinotoimen monikerroksisuus ja hajautuneisuus on aiheuttanut vaikeuksia alusta asti. Tuntuu siltä, että energiat ovat keskittyneet valtataisteluun elinkeinojohtajuudesta ja itse pääasiat ovat jääneet kaiken tämän jalkoihin.

Tammikuussa Innovation Oy:n toimitusjohtaja Merja Vainio ilmoitti eronpyynnöstään ja monen mielestä avasi näin tien uusille järjestelyille. Kokonaisuus on silti vieläkin hukassa ja se nakertaa Kouvolan uskottavuutta myös ulospäin. Kinnon ja Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursorin yhdistymistäkin on jo ehditty väläytellä.

En pidä uusia yhteistyömuotoja tai yhdistymisiä ollenkaan huonoina ideoina, jos ne perustuvat harkittuun strategiseen kumppanuuteen. Voidaan aiheesta kuitenkin kysyä, että mitä meillä olisi tähän liittoon juuri nyt tarjota? Helppo tapa sysätä ikävät asiat toisten syliin?

Kouvolan elinkeinotoimi ei valitettavasti ole lähtenyt sellaiseen lentoon, jota siltä odotettiin. Korjataanko vanhaa, yhdistytäänkö Cursorin kanssa vai rakennetaanko kokonaan uusi organisaatio, kuuluu kysymys nyt. Olipa tapa minkä tahansa, itse tavoitteen eli uusien työpaikkojen luomisen täytyy toteutua.