Kuntaliitokset nopeasti suunnitteluun

Alueemme maakuntalehdet kysyivät (12.9) vaalipiirimme kansanedustajilta heidän kantaansa mahdollisiin kuntaliitoksiin. Suurin osa vastaajista oli vastannut kyselyyn kieli keskellä suuta, vältellen ottamasta asiaan selvää kantaa.

Vain sosiaalidemokraattien kanta kuntauudistukseen oli jokseenkin selkeä – tavoitteena tulisi olla vahvojen elinvoimaisten kuntien muodostaminen, jotka perustuvat ihmisten luontaisiin työssäkäyntialueisiin.

Suomen nykyiset kunnat pohjautuvat varsin pitkälle yli sadan vuoden takaiseen elämään ja olosuhteisiin. Ihmeellisenä pidänkin sitä, että muutaman kansanedustajan mielestä kuntakenttään ei tulisi vieläkään tehdä mitään muutoksia. Aivan kuin mikään ei olisi muuttunut vuosien saatossa.

Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansa. Kun 1980 meillä oli yli 65- vuotiaita ihmisiä 577 382, on heitä 2020 tuplasti eli 1 290 143 (lähde tilastokeskus). Muutos on valtava – palvelurakenteiden uusimisella onkin jo kiire. Ne voidaan turvata vain riittävän vahvoilla ja elinvoimaisilla kunnilla. Kuntien on vastattava ihmisten tarpeita ja elämänmuotoa myös tulevaisuudessa.

Juho Eerolan (ps) mielestä Kouvolan, vasta reilut kaksi vuotta vanha kuuden kunnan liitos, on epäonnistunut. Eerola ei ilmeisesti ymmärrä alkuunkaan kuinka suuresta asiasta oikein on kysymys. Kuntaliitos, tapahtuu se missä päin Suomea vaan, vie aina useita vuosia osoittaakseen toimivuutensa. Eri hallintokuntien, henkilöstön, virkamiesten ja luottamusmiesten toimintamallien yhteensovittaminen on demokraattisessa päätöksenteossa aina aikaa vievää hommaa. Tavoitteenahan on luoda yksi vahva ja toimiva kuntalaisten palveluverkko työssäkäyntialueelle.

Eerolan esitys jakaa nykyinen Kouvola kahtia, Kouvolan ja Kuusankosken liittoon sekä suur- Valkealaan osoittaa vain kuinka huonosti hän asioihin on perehtynyt. Nyt ei ole kyse rajojen piirtelystä, vaan palveluiden turvaamisesta!

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelutarjontaa toteutetaan monessa kunnassa velkarahalla ja valtionosuuksilla. Jotta tulevat sukupolvet eivät joutuisi hyvinvointiyhteiskunnan kohtuuttoman suuren loppulaskun maksajiksi, on meidän kyettävä kehittämään toimintatapojamme. Kuntarajat eivät saa olla esteenä kehitykselle!

Jari Larikka (kok)

1 comment

Kommentointi on suljettu.