Sairaslomapäivät Kelan piikkiin

Kokoomuksen puoluevaltuuston aikaansaama keskustelu ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuudesta on pahasti peittänyt alleen asian todellisen ongelman. Työllisyystilanteen ollessa heikko, sairauslomista pientyönantajille koituvat lisäkustannukset ovat nyt hyvin ajankohtainen asia.

Keskustelua seuratessa on vaikea käsittää miksi tässä asiassa työnantajapuolen ja työntekijäpuolen pitäisi olla vastakkain. Kumpikaan osapuoli ei hyväksy aiheettomia työstä poissaoloja, on syy mikä tahansa. He eivät myöskään pidä töiden kasaantumisesta, urakan myöhästymisestä tai työn rasittavuuden lisääntymisestä.

Tällä hetkellä työnantajan velvollisuus on maksaa sairauslomat työntekijälle vähintään ensimmäiseltä kymmeneltä päivältä. Pienissä yrityksissä (1-5 hlö), joissa työnantaja on usein samanlainen duunari kuin hänen palkollisensa, asian laitaa syystäkin usein ihmetellään. Yrittäjälle itselleen kun neljä ensimmäistä sairauslomapäivää ovat palkattomia, jonka jälkeen on mahdollista hakea Kelalta sairauspäivärahaa, joka on 70 % Yel-työtulosta. Työelämän tasa-arvo ei toteudu niin kuin sen pitäisi Suomessa toteutua.

Sen sijaan, että tänä päivänä puhumme karenssipäivistä, olisi paljon hedelmällisempää puhua siitä, kuinka Kela pystyisi ottamaan osaa työntekijöiden sairauslomapäivien korvaamiseen työnantajille ensimmäisten päivien osalta. Silloin olisimme ongelman ytimessä ja pystyisimme tukemaan työllisyyttä kestävällä tavalla.

Näin vaalien alla kaikki puolueet kannattavat yrittäjyyttä, mutta keksivät hyvin vähän asioita joilla sitä oikeasti tukisivat. Ensimmäisten sairaslomapäivien siirtäminen Kelan korvattavaksi olisi juuri sellainen viesti, jota pienet ja keskisuuret yrittäjävetoiset suomalaiset yritykset kaipaisivat työllistämisen tukemiseksi.