Tarkennusta lukioverkkokeskusteluun.

Kaupungin valtuuston päätöksessä ei ollut päivämäärää sille milloin keskustan lukioiden yhdentyminen tulee tehdä. Tämä siksi, että kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei todennäköisesti osattu ottaa huomioon ja sen takia ei haluttu tehdä päätöstä, jossa oppilaat varmuudella kärsisivät.

Nyt kuitenkin halutaan kiirehtiä asian kanssa, koska päätös on vaikeasti perusteltavissa kohonneiden kustannusten kanssa. Talouden kurjistuessa työntekijöiden lomautukset, palveluiden supistukset yms ovat nyt lähes joka kokouksessa esillä. Päätöksen taustalla olevat henkilöt eivät halua joutua tilanteeseen, jossa ovat samaan aikaan vastuussa kalliista lukioverkkopäätöksestä ja mahdollisista irtisanomisista.

Valtuuston päättämällä lukioverkkopäätöksellä ei ole mikään kiire. Vuosi ei tee asialle mitään ja asiat saadaan hoidettua varmuudella lainlaatijan haluamalla tavalla. Miksi siis kiire tekemään kallista lukioverkkoratkaisua, kun rahatkin on loppu?

Minua syytetään siitä, etten kunnioittanut valtuuston päätöstä. Tosiasiassa tein juuri niin, kuin valtuusto päätöksessään linjasi. Mikäli valtuusto olisi halunnut linjata aloituspaikkamäärät ja vuosiluvut heti, olisi se voinut sen hyvin tehdä. Äänestystuloskin olisi ollut valmiina. Näin ei silloin tehty, miksi nyt halutaan asiaa kiirehtiä?

Valtuuston päätöksessä on yksi kohta, joka edelleen vaatii avaamista ja selittää osaltaan miksi ajan käyttäminen olisi nyt paikallaan.

” Elimäen, Anjalankosken ja Valkealan lukiot jatkavat 2-sarjaisina. Niiden oppilasmääräksi saadaan 150 paikkaa tasaamalla aloituspaikkoja ja lisäämällä Elimäen ja Anjalankosken lukioiden houkuttelevuutta.”

Eli miten asia hoidetaan. En minä ainakaan tiedä. Mitään esityksiä, suunnitelmia tai toimia näiden kahden lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi ei ole vielä tehty. Mikäli näissä oppilaitoksissa on ensi lukukaudella 150 oppilasta, pyydän anteeksi kaikilta aiheuttamaani vaivaa. Muussa tapauksessa muistutan päätöksenteon takana olevia henkilöitä tekemästään virheestä.