Hallituksen kokoonpano tarkasteluun

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana pyysin maanantain (9.6.2014) valtuuston kokouksen yhteydessä valtuustoryhmiä miettimään, onko nykyisellä hallituksen kokoonpanolla mahdollista jatkaa päätöksentekoa ensi syksynä. Taustalla on se tosiasia, että kaksi suurta valtuustoryhmää on jo hajonnut, ja näin ollen hallituksen kokoonpano ei nykyisellään vastaa valtuuston voimasuhteita.

Pyysin asiaan vastauksia ryhmiltä ennen syksyn kokousten alkua. En väitä, että se suoraan ratkaisee päätöksenteon ongelmia, mutta selkiyttäisi se vastuita suurten ryhmien osalta. Näen, että meillä on niin suuria rakenteellisia muutoksia tulossa palveluverkkoihin, että hallitustyöskentely olisi saatava tasapainoon.

Esimerkiksi päätettäessä YT-kakkosvaiheesta luopumisesta ryhmien sisäiset erimielisyydet näkyivät päätöksenteossa. Perussuomalaisten valtuustoryhmästä erotettu Anssi Tähtinen ei pysynyt Korpivaaran ja Hietasen mukana hallituksen jo vuosi sitten tekemän päätöksen takana. Yhteistoimintamenettelystä ja kaupungin organisaation tarkastelusta päätettiin luopua yhden äänen enemmistöllä.

Päätös luopua YT-toimintamenettelystä näkyy heti virkamiesvalmistelussa. Lasten ja nuorten lautakunnalle esitettävä uusi lukioverkkopäätös nojaa hallituksessa tehtyyn päätökseen. Siinä lähdettiin siitä, että koko Kouvolassa on tulevaisuudessa kaksi lukiota.

Samoin kyläkoulujen yhdistämisestä tehtiin periaatepäätös. Päätöstä läpiajaneista kaupunginhallituksen edustajista valtuutettu Salonen (sd) oli seuraavalla viikolla kuitenkin marssimassa samojen kyläkoulujen puolesta.

Se, että yhdestä vaikeasta päätöksestä luovuttiin, ei tarkoita sitä, että siitä päästäisiin eroon. Vaikeat päätökset talouden tasapainottamiseksi tuppaavat vain vaikeutumaan, jos niitä lykätään. Niin käy nytkin.

Mielestäni nyt olisi ryhmien aiheellista miettiä hallituksen kokoonpanon saattamista valtuustoryhmien voimasuhteiden tasalle. Se olisi Kouvolan etu!