Tavoite on tuottaa terveyspalvelut itse

Valtuutettu Suninen (ps) lainaa yleisönosaston kirjoituksessaan (KS 7.9) sosiaali- ja terveysministeriön sote-linjauksia harhaanjohtavasti. Erheellinen lainaus palvelee kyllä Sunisen omaa poliittista agendaa, mutta on mitä ilmeisimmin tahallisesti väärin lainattu. Se että, sote-alue vastaa alueen asukkaiden tarvitsemista palveluista, ei tarkoita sitä, että Kouvola ei voisi olla yksi palveluiden tuottajista.

Sunisen mukaan toimintatapoja olisi järkevintä muuttaa hajautetussa terveyspalveluverkossa kehittämällä nykyisiä terveysasemia. Tämä olisi kyllä ministeriön linjauksen mukaista, mutta vain Kotkassa, jossa ollaan kuntaliitosasioissa vielä lähtökuopissa.

Palvelujen tuottamisvastuu on jatkossa kunnalla tai kuntayhtymällä. Kouvola, Suomen 10. suurimpana kaupunkina ja vahvana peruskuntana, pystyy tuottamaan suuren osan alueensa terveyspalveluista. Tämä vaatii kuitenkin perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kevyen erikoissairaanhoidon syvää integraatiota.

Ministeriön sote-linjauksissa sanotaan varsin yksiselitteisesti, että palveluita voidaan keskittää ”mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja, tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä”.

Kouvola, sote-linjauksiin tukeutuen, voi ”järjestämispäätöksen mukaisesti edelleen tuottaa palveluja itse tai hankkia palveluja myös muutoin, kuten järjestöiltä, yrityksiltä ja palveluseteliä käyttämällä”.

Kouvola vahvana peruskuntana lähtee siis siitä, että tuotamme alueemme terveyspalvelut mahdollisimman kattavasti itse. Tulemme tekemään muutoksia terveyspalveluverkkoon, palveluiden tuottamistapoihin ja toimintamalleihin.

Muutos tulee näkymään Kouvolan tarjoamissa terveyspalveluissa. Palvelupisteitä poistuu ja tavat toteuttaa palveluita muuttuvat. Tarkoituksena on sosiaali- ja terveysministeriön vaatima hyvä palveluiden saatavuus ja laadun turvaaminen kustannustehokkaasti. Tämä on varmasti Kouvolan ja kouvolalaisten etu.

Kouvolan ja Kotkan seudun terveyspalveluiden kehittäminen tulee olemaan erilaista, molemmilla varmasti tavoite on edelleen asukkaiden etu. Lähtökohdat kehittämiselle ovat kuitenkin erilaiset, joten keinotkin poikkeavat luonnollisesti toisistaan.