Konserniohjetta tarvittiin Carean yhtymäkokoukseen

KS 16.9 sivuilla Kouvolan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Nyberg purkaa tuntojaan saamastaan konserniohjeesta Carean yhtymävaltuuston kokoukseen. Hänen mielestään olisi pitänyt neuvotella ohjeen sisällöstä ennen sen antoa edustajille.

Mitä ihmeen keskustelua sisällöstä pitäisi vielä käydä?

Toimintaohje on suoraan yksimielisestä kaupunginhallituksen päätöksestä, jota Nyberg on ollut itse tekemässä. Pyysin virkamiesjohtoa sellaisen tekemään, koska yhtymävaltuuston edustajat sitä tarvitsivat ja pyysivät, olihan kyse asiasta, jolla on paljon merkitystä Kouvolan terveydenhuollon tulevaisuuden suunnitelmiin.

Mielestäni Nyberg aivan turhaa aloitti virkamiesten haukkumisen asian tiimoilta. Yhtymäkokousedustajilta on tullut laajasti kiitosta selkeästä ohjeesta, eikä asiaan liity mitään dramatiikkaa heidän taholta.

En myöskään allekirjoita Nybergin väitettä, että olisimme lyöneet hanskat naulaan Sote-neuvotteluiden suhteen jo ajat sitten. Olemme neuvotelleet ja saaneet aivan kohtuullisen sopimuksen muiden osapuolten kanssa. Mitään ongelmia ei pitäisi olla.

Itse asiassa konserniohje vetosi Carean etelän kuntiin, että pysyisimme siinä mitä on sovittu. Ei käynyt heille, vaan omaa investointia haluttiin kiirehtiä eteenpäin, koska katsottiin sillä tavoin voitavan varmistaa sen eteneminen.

On vaikea ymmärtää, miksi ei voida odottaa päivystysasetuksen lopullista muotoa, jotta saataisiin tietää mitä valtiovalta suunnittelee maakunnalliseksi ratkaisuksi.

Kaiken kaikkiaan pidän Nybergin purkausta turhana. On aivan normaalia, että omistajaohjausta annetaan kokousedustajille, kun käsittelyssä on suurta merkitystä olevia asioita. Joskus riittää suullinen ohjeistus, toisinaan tarvitaan kirjallista ohjeistusta.

Kaupunginhallituksen päätös alla. Mielestäni se ei ole kryptinen tai vaikeasti ymmärrettävä.

http://ep.kouvola.fi/kokous/20163977-4.PDF