Valtuustoaloite Tykkimäen moottoriradan siirtämiseksi Kymi Ringin alueelle

Tykkimäen logistiikka-alueella sijaitseva moottorirata ja sen hyvä toiminta tulisi rakentaa kaupungin toimesta uusiksi Iittiin Kymi Ringin alueelle.

On selvää, että rautatielogistiikan merkityksen kasvaessa ja toiminnan laajentuessa tykkimäen logistiikka-alueella, ei autourheilun jatkaminen samassa laajuudessa ole enää muutaman vuoden jälkeen mahdollista. Autourheilun toiminnan edellytysten pikkuhiljaa heikentyessä, on hyvä etsiä vaihtoehtoja toiminnan jatkamiseksi.

Radalla ja sen hyvällä toiminnalla on kiistatta merkitystä Kouvolan kaupungille. Pidänkin tärkeänä, että toiminnan edellytykset taataan myös jatkossa ja että autourheilun vaatimukset urheilupaikkarakentamisessa otetaan huomioon.

Kymi Ringin hankesuunnitelmassa on paikka kansainväliset vaatimukset täyttävälle moottoriradalle. Mielestäni nyt pitää selvittää mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseksi Kouvolan kaupungin toimesta mahdollisimman nopeasti.

Mikäli siirtäminen saadaan joutuisasti aikaiseksi, saisi Kouvolan kaupunki nopeasti käyttöönsä hyvää maa-aluetta RRT logistiikka-keskuksen käyttöön ja autourheilu kansainväliset mitat täyttävän moottoriradan.

Molemmilla kehityskohteilla, niin RRT logistiikka terminaalilla, kuin Kymi Ring autourheilu- ja koulutuskeskuksella on merkitystä alueemme kehitykseen, työpaikkoihin ja myönteiseen Kouvola kuvaan.

Toivonkin, että valtuustoaloite otetaan ripeästi käsittelyyn ja saadaan asia etenemään.