Tykkimäen moottorirata tarvitsee varasuunnitelman

Janne Sutela peräänkuulutti tällä palstalla ( KS17.11) realismia aloitteeseeni selvityksen teettämisestä Tykkimäen moottoriradan siirtämiseksi Kymi Ringin alueelle. Ihmettelen asiaa, koska selvityksen tekemisen tarkoitus ei ole lopettaa moottoriurheilua Kouvolasta, vaan päinvastoin yrittää säilyttää laadukkaat suorituspaikat jatkossakin alueellamme.

Pelko Tykkimäen moottoriradan tarun loppumisesta on ilmeinen. Onhan Kouvola, Tykkimäki ja Kullasvaara määritelty Euroopan liikenteen (TEN-T) – ydinverkon RailRoad-terminaaliksi.

Kouvolan rautatie -ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) suunnitelma tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on Euroopan tasolla merkittävän logistiikka-alueen kehittäminen Kouvolassa. Sanomattakin lienee selvää, että tämä logistiikkahanke on Kouvolan tärkein elinkeinopoliittinen hanke.

Hanke on kokonaisuudessaan 100 miljoonan euron hanke. Toimijoina siinä ovat Kouvolan kaupungin lisäksi Viestintävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö. Mikäli terminaali toteutuu suunnitellusti, Kouvolaan rakentuu noin 300 000 kerrosneliömetrin logistiikka-alue, joka tarkoittaa laskennallisesti noin 1500 työpaikkaa.

Kouvola tarvitsee työpaikkoja ja verotuloja. RRT-terminaalihanke on lähihistorian suurin yksittäinen hanke, mihin kaupunki pystyy vaikuttamaan omilla toimillaan. Kouvolan kaupungin ja sen päättäjien tuleekin ottaa edellä mainitut seikat huomioon, sillä toteutuessaan hankkeella on huikeat kerrannaisvaikutukset seudun talouteen ja sitä kautta väestökehitykseen.

On kaikkien kouvolalaisten edun mukaista että terminaalihanke toteutuu suunnitellusti, mutta mielestäni tarvitsemme myös hyvät suorituspaikat moottoriurheilulle. Siksi kannattaisi varautua muutoksiin ajoissa, jotta kaupunki pystyisi turvaamaan moottoriurheilun harrastamisen jatkossakin.

Ymmärrän Moottoriurheiluväen kannan Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen puolesta, mutta siitä huolimatta teettäisin aloitteen mukaisen selvityksen. Pystyttäisiinhän sen jälkeen johtopäätökset tekemään faktatiedon pohjalta, ei arvailujen tai mututuntuman.

Jos olisin moottoriurheiluharrastaja Kouvolassa, en vastustaisi missään tapauksessa selvityksen tekemistä uudesta paikasta, vaan jopa vaatisin sitä kaupungilta. Haluaisin tehdä selvityksen jo nyt, kun on vielä aikaa toimia, ei sitten kun kaikki on jo myöhäistä.