Ratamokeskus äänestettiin nurin

Kalevi Riikonen ehdotti omassa yleisönosaston (KS 18.1) kirjoituksessaan erillisen totuuskomission perustamista selvittämään Ratamokeskuksen päätöksentekovaiheet. Ymmärrän Riikosen vaatimuksen, onhan asian tiimoilta esitetty erilaisia, ajoittain hyvinkin värittyneitä kantoja. Ilman tosiasioihin perustuvaa arviointia on vaikea tietää, mitä oikein tapahtui.

Asian historia on päätöksentekoa jälkikäteen tarkasteltaessa kuitenkin melko yksinkertainen. Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.4.2016 Ratamokeskuksen suunnitelmat olivat rakentamisen aikataulun osalta tarkentuneet ja suunnitelmat hyväksyttävänä ja päätöksentekoa vailla.

Maanrakennustyöt olisivat alkaneet syksyllä 2016, varsinaiset talonrakennustyöt huhtikuussa 2017 ja rakennus olisi valmistunut kesäkuussa 2019. Eli runsaan vuoden päästä. Mahdolliset Sote-ratkaisun aiheuttamat suunnitelmamuutokset olisi tehty tarpeen mukaan.

Kuitenkin kaupunginhallituksen kokouksessa18.4.2016, hallituksen varapuheenjohtaja Anssi Tähtinen teki Kimmo Jokirannan (kesk.) kannattamana muutosesityksen, joka johti lopulta Ratamokeskuksen suunnittelun keskeytykseen.

Syntyneessä äänestyksessä talous – ja rahoitusjohtajan päätösesitys Ratamonkeskuksen jatkamisen puolesta hävisi 7-6. Ratamokeskuksen suunnittelun ja toteuttamisen jatkamisen kannalla olivat jäsenet Lakka (sd), Nykänen (kok.), Lehtomäki (kesk.), Viinikainen (sit.), Koskela (kok.) ja Larikka (kok.).

Tähtinen/Jokiranta muutosesityksen takana olivat Nyberg (sd.), Tähtinen, Salonen (sd.), Korpivaara, Sulanen (ps.), Jokiranta (kesk.) ja Palm (kd.).

Äänestystulos ei ollut poliittisesti värittynyt eri puolueiden väliseksi riidaksi, vaan äänet jakautuivat niiden kesken jotka halusivat jatkaa Ratamokeskuksen suunnittelua ja toteutusta, ja niiden, jotka eivät tuolloin pitäneet asiaa kovinkaan tärkeänä.

On valitettavaa, että kaupunginvaltuuston päätös Ratamokeskuksen rakentamisesta kouvolalaisten terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi ei toteutunut. Mikäli rakentaminen olisi edennyt valtuustossa tehtyjen päätösten mukaisesti, olisi luottamus terveydenhuollon palveluiden kehittymisestä Kouvolassa huomattavasti vahvempi.

Kun vielä saamme viikoittain lukea artikkeleita erilaisista ongelmista, joita erikoissairaanhoidon siirtyminen Kotkaan kouvolalaisille aiheuttaa, en yhtään ihmettele, että syyllisiä halutaan tilille.

Kaupunginhallituksen kokousasiakirjat ovat julkisia, ja siten äänestyksen tulos ja päätösesitykset ovat löydettävissä Kouvolan kaupungin verkkosivuilta. Linkki siihen löytyy osoitteesta http://ep.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20163977-5

 

Jari Larikka (kok.)