Itsehallintoalueen hallinto päätettiin keskittää Kouvolaan

Kouvolan Sanomat uutisoi (21.2), että tulevan sote-kuntayhtymän valmistelu on mutkistunut. Osapuolet Kotka ja Kouvola ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Itse en ihmettele yhtään, että olemme taas tässä tilanteessa – jo sovitut asiat eivät pidä. Sotkun takana on sote-ohjausryhmän tekemä linjaus sote-hallinnon sijoittumisesta Kotkaan. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask kertoo, että alkuperäinen ”tahtotila” olisi ollut Kotka.

Ihmetystä herättää, että millä mandaatilla ja kokoonpanolla Brask näitä linjauksia valmistelee. On törkeää kasata erilaisia varjokokoonpanoja, jotta saisi sellaisen kirjauksen, joka omaa asiaa ajaa ja itseä miellyttää.

Pitää muistaa, että Kymenlaakson itsehallintoalueen valmistelun alettua Pyhtää, Kouvola, Hamina, Kotka, Miehikkälä ja Virolahti sopineet etukäteen periaatteista, joita noudatetaan.

Päätökset on tehty kunnan- ja kaupunginhallituksissa. Lisäksi linjaukset on kirjattu myös valtioneuvostolle annettuihin lausuntoihin:

 • Kymenlaakson kuntien, maakuntaliiton ja Carean johto on linjannut maakunnan yhteiseksi tahtotilaksi
  • laajan päivystyksen sairaalan statuksen saaminen keskussairaalalle
  • työnjakoa Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan Ratamon välillä tulee tarkentaa
  • palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti
  • itsehallintoalueen hallinnon järjestäminen siten, että keskuspaikkana on Kouvola
  • maakunnan luonteva yhteistyön suunta palveluiden tuottamisessa on Helsinki/HUS

Yllä olevan tekstin luettuaan, ymmärtää, että  Braksin uudet linjaukset ovat hyvin kaukana siitä, mitä maakuntauudistuksen alkutaipaleella on sovittu. Ymmärtää myös, että uutta linjausta tekemässä olleet henkilöt eivät ole olleet yhteisellä, maakunnan asialla. Kirjaus, että “itsehallintoalueen hallinnon järjestäminen siten, että keskuspaikkana on Kouvola”, ei jätä tulkinnanvaraa. Kirjaus kertoo selvästi, mikä alkuperäinen “tahtotila” oli.

Kun poliittista kompromissia aikanaan sorvattiin, niin kaikki sopijaosapuolet tiesivät, että mikään kompensaatio ei korvaa Kouvolalle erikoissairaanhoidon menettämistä ja palveluiden keskittämistä Kotkaan. Hallinnon keskittäminen Kouvolaan oli vähintä mitä voitiin tehdä. Näin saimme edes jonkinlaisen sovun aikaan.

Ihmettelen omien miestemme Leppäsen ja Helmisen horjumista selvässä asiassa. Hehän ovat olleet itse aikanaan kompromissia sorvaamassa ja hyväksymässä. Miksi ei pidetä kiinni sovituista linjauksista? Eikö oikeasti tiedetä/muisteta mitä on päätetty?

Uuden maakunnan rakentaminen ei onnistu, jos tehdyistä linjauksista ei pidetä kiinni. Uutta totuutta ajetaan nyt piippuun vauhdilla. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja jäi nyt kiinni muunnellun totuuden levittämisestä, jota Carean toimitusjohtaja Niiranen komppasi.

On selvää, että jos Kouvola ei paranna omaa edunvalvontaansa ja pidä kiinni oikeuksistaan, purkaa Kotka Kouvolan tiili kerrallaan.

Uusia linjauksia eivät tee yksittäiset kuntien luottamushenkilöt tai niistä kasatut työ-tai valmisteluryhmät. Yhteistä Maakuntaa ei rakenneta pienryhmissä tai keskustelukerhoissa. Ja ennen kaikkea, jos sovituista asioista poiketaan omaa etua tavoitellen, ei uutta maakuntaa synny ollenkaan.