Oikeus vanhemmuuteen

Eduskunnassa oli tiistaina 5.5. ensimmäisessä käsittelyssä samaa sukupuolta olevien parien sisäinen adoptio. Esityksellä pyritään siihen, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin rekisteröidyn parin yhteisenä lapsena. Lain tarkoituksena on…