Poliisiylijohtajan hutikuti

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ampui harhalaukauksen esittäessään juopuneiden kuljettamisen siirtämistä poliisilta pelastuslaitoksille. Sama ajatus on kuitenkin haudattu jo aiemmin toteuttamiskelvottomana.

Olen parin vuoden mittaisen kansanedustajaurani aikana tottunut poliisin ajankohtaisiin ja oikeutettuihin vaateisiin, mutta tämä ei sitä ole. Ymmärrän hyvin, että poliisin henkilöstötarpeet ovat sekä laadullisia että määrällisiä, mutta tilanne ei parane siirtämällä ongelmia toiselle, samasta resurssipulasta kärsivälle sektorille.

Poliisin toimintaa tulisi tehostaa lainsäädäntöä ja viranomaisyhteistyötä muuten kehittämällä, sekä tekniikkaa hyödyntämällä. En ymmärrä miksi Paatero tyrmää tämän näin jo kautensa alkuvaiheessa.

Paateron esitys osoittaa kuinka huonosti asia kokonaisuutena on valmisteltu. Palo- ja pelastustoimi on suurelta osin Suomessa hoidettu vapaaehtoisin voimin sopimuspalokuntien toimesta. Sikäli kun asiaa ymmärrän, niin toisten ihmisten tekemisiin puuttuminen edellyttää viranomaistoimintaa, jota vapaaehtoisten palokuntien sammutusmiesten työ ei ole.

En myöskään usko, että VPK-toimintaan olisi yhtään helpompi rekrytoida nuoria, jos palo- ja pelastustoiminnan sijaan olisi viikonlopuksi tiedossa juoppokuskin hommia. VPK- toiminta on yhteiskunnalle hyvin arvokasta, eikä sitä saa romuttaa hätiköidyillä päätöksillä.

Jos tarkoituksena on päihtyneiden siirtäminen sairaankuljetuksen vastuulle, niin kuka sitten kuljettaa sairaat? Perinteisesti sairasautoon otetaan vain todellista apua tarvitsevat, ei terveitä juopuneita. Olisi aika nurinkurista, jos sairasauto jäisi tulematta sydänpotilaan luokse sen vuoksi, että kuljettaa samaan aikaan tervettä päihtynyttä.

Samaa ajatusmallia soveltaen kysyn: Jos palomiehet ryhtyisivät kaupunkikeskuksissa kyyditsemään juopuneita, niin hoitaisiko poliisi sitten palomiesten työt? Palolaitoksissa ei ole ylimääräisiä miehiä muiden tehtäviä hoitamaan. Siellä painitaan samojen henkilöstö- ja jaksamisongelmien kanssa kuin poliisissa.

Oma kokemukseni kentältä on, että yhteistyö viranomaisten kesken on hyvää ja sen soisi jatkuvan. On vaikea kuvitella yhteistyön paranevan ja kehittyvän, jos poliisiviranomaistöitä tällä tavalla siirretään julkisuudessa yksipuolisesti palo- ja pelastustoimelle.

Ymmärrän kyllä, että poliisitoiminta on muuttunut vuosien saatossa. Poliisien yhä syvempi erikoistuminen ammattitaidon varmistamiseksi monissa erityistoiminnoissa sekä erityisosaamista vaativissa rikosasioissa on välttämätöntä. Siitä huolimatta perustyökin on hoidettava.