Ratamo turvaa ikäihmisten hyvinvoinnin

Anssi Tähtinen kirjoituksessaan 7.11 käsittelee Ratamon palvelukeskuksen rakentamista varsin populistiseen sävyyn, käyttäen totuutta varsin säästeliäästi.

Ratamo ei ole, vaikka on annettu harhaanjohtavasti ymmärtää, nimi sairaalalle jolle etsitään sijoituspaikkaa, vaan kokonaisuus, joka muuttaa terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon rakenteita koko Kouvolassa. Ratamon suunnittelun lähtökohdaksi otettiin valtuuston päätöksen mukaisesti asukkaiden lisääntyvän terveydenhuollon tarpeisiin vastaaminen, ei vanhan sairaalarakennuksen säästäminen hinnalla millä hyvänsä. Väite, että olisi ollut muitakin toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja Ratamon toteuttamiseksi, ei pidä paikkaansa.  

Suunnitelma sisältää toki uuden palvelukeskuksen rakentamisen Kotiharjuun, mutta myös terveyskeskus- ja neuvolapalveluiden uudelleen järjestelyitä ja tiivistämistä. Näin on pakko tehdä, koska ikärakenteesta johtuva palvelutarpeen kasvu ja taloudellisten resurssien rajallisuus edellyttävät toiminnan painopisteen siirtämistä korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään toimintaan.

Tarkastellessamme numeroiden valossa uudistuksen tarvetta on kokonaisuus helpompi ymmärtää. Perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito muodostavat yli puolet, eli 305 miljoonaa euroa Kouvolan kaupungin menoista.  Kustannuspaineiden nousu on vuositasolla noin 5-7 %, joka on noin 15 miljoonaa euroa. Tarve uudistuksille on siis valtava ja erityisesti tarve uudistaa sellaisia palveluiden tuottamisrakenteita, jotka aiheuttavat suurimman osan menoistamme. Pelkkä kaupungin henkilöstön saneerausohjelma ei yksin kaupungin taloutta pelasta, vaan täytyy olla rohkeutta pureutua vanhoihin rakenteisiin.

Ratamo on harkiten suunniteltu kokonaisuus, jolla selviämme parhaiten ikääntyvän väestön kasvavasta hoidontarpeesta Kouvolan alueella.  Monesti on nähty kirjoitettavan, että meillä ei ole varaa lähteä Ratamohankkeeseen. Minä väitän, että meillä ei ole varaa jäädä siitä pois, jos aiomme velvoitteemme hoitaa.

Pidän myös Tähtisen vaatimusta, että virkalääkärit eivät saisi osallistua käytävään keskusteluun, aivan mahdottomana. Miksi asiaa valmistellut asiantuntijataho ei saisi enää osallistua tahollaan väärien tietojen oikaisemiseen, sehän on heidän velvollisuutensa. Miksi jälleen kerran Tähtinen yrittää erimieltä olevia tahoja juntata hiljaiseksi? Eikö asioiden rehellinen ja avoin keskustelu kiinnosta?

Vanhoilla palvelurakenteilla, jotka ovat osin 50-luvulta ja aivan eri tarpeille, ei pystytä hoitamaan tulevaisuudessa ikääntyvää väestöämme. Minä kannatan Ratamon rakentamista, koska siinä toteutuu parhaiten tavoite turvata kouvolalaisten hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Kokonaisuus ratkaisee tässäkin asiassa, ei yksittäisen sairaalan paikka.

Jari Larikka (kok)