Yhteistyö syntyy luottamuksesta

Kaupunginhallitus asetti taloustyöryhmän esittämään toimenpiteitä kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Työryhmän on tarkoitus tehdä esityksiä mm. henkilöstömäärään, palveluverkkoon ja investointien rahoitukseen. Tarkoitus on löytää uusia ratkaisumalleja kaupungin talouden tasapainottamiseksi hakemalla normaalin virkamiesvalmistelun rinnalle näkökulmia myös luottamusmiehiltä.

Työryhmään ei nimetty yhtään perussuomalaista, sitä ei kukaan ehdottanut. Korpivaaran (ps) oma ehdotus raukesi kannattamattomana. Kokemukset keskeneräisten asioiden käsittelystä sosiaalisessa mediassa vääristeltyinä ovat liian hyvässä muistissa. Tahallinen asioiden väärin ymmärtäminen tai muiden toimijoiden panettelu lisäävät vain eripuraa ja epäluottamusta.

Myöskään kaupunginhallituksen haukkuminen hyväveli -kerhoksi, silloin kun päätöksenteko etenee ilman perussuomalaisten panosta, ei paranna yhteistyökykyä tai halua.

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistusta pohtineen työryhmän alustava esitys lähetettiin sovitusti valtuustoryhmien käsiteltäväksi, ja niiden yhteinen esitys tulee aikanaan päätettäväksi. Asian valmistelu on siis kesken, kuten ryhmille lähetetyssä materiaalissa kerrottiin.

On valitettavaa, että perussuomalaisten valtuustoryhmä ei suunnitellusti saanut esitystä käsiteltäväksi, vaan julkilausuman hoiti perussuomalaisten paikallisyhdistys. Menettelytapa on outo ja varmasti harvinainen, vaaleilla valitut luottamusmiehet ohitettiin näin merkittävän asian käsittelystä valtuustoryhmänsä puheenjohtajan toimesta.

Valtuutettu Suninen omassa kannanotossaan (22.5) kiistää, että perussuomalaisten paikallisyhdistys olisi käsitellyt asiaa. Kuitenkin yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Husu kertoi aikaisemmin Kouvolan Sanomien (15.5) tekemässä jutussa tehneensä kyselyn yhdistyksen hallituksen jäsenille asian tiimoilta.

Minusta on sääli, että mistään asioista ei voida enää keskustella tai valmistella ilman julkisen nöyryyttämisen tai ivan pelkoa. Tahot, jotka puhuvat avoimuuden ja rehellisyyden puolesta, todellisuudessa juonittelevat ja antavat lähimmäisestään väärän todistuksen heti kun vain voivat.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kunnallisen päätöksenteon kulmakivi, mutta se ei tarkoita sitä, että kaupunginhallituksen keskeneräisiä asioita käsitellään sosiaalisessa mediassa tai muilla palstoilla poliittisia irtopisteitä keräillen.

Päätöksenteko perustuu luottamukseen ja yhteistyökykyyn eri toimijoiden välillä. Hyvänä esimerkkinä on Jari Lindströmin (ps) toiminta valtakunnan politiikassa. Tiedotetaan vain niistä asioista mitä on sovittu ja muusta ollaan hiljaa. Mitä jos hän tai puheenjohtaja Soini (ps) päivän päätteeksi haukkuisivat muut neuvottelijat, vääristelisivät neuvoteltuja asioita ja väärinymmärtäisivät kaiken kuulemansa. Jatkuisiko yhteistyö hymyssä suin vai loppuisiko se alkumetreille?