Kouvola elää rautateistä

Kotkalainen kaupunginvaltuutettu Pekka Posti purki pettymystään KS:n sivuilla (24.1.2021), kun maan hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi päätöksensä tukea Porvoo – Kouvola itäratavaihtoehtoa. Kouvola ja koko Itä-Suomi olivat saaneet haluamansa ja Kotka jäi tällä kertaa yksin rantarataehdotuksensa kanssa.

Itärata on ollut ja on Kouvolan edunvalvonnan ehdoton kärkihanke. Itäradan vaikutusalueella on 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa, eli lähes miljoona ihmistä. Itärata yhdistää puoli Suomea. Kouvolalle pääkaupunkiseudun saavutettavuuden nopeutuminen on tärkeää, koska se kasvattaa meidän työssäkäyntialuetta ja lisää työmarkkinoiden joustavuutta.

Lisäksi Tykkimäkeen kovaa vauhtia rakentuva Kouvola RRT vahvistaa Kouvolan asemaa raidelogistiikan keskittymänä. Suomen ainoan Euroopan TEN-T ydinverkolle sijoittuvan Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

Hanke on kokonaisuudessaan yli 100 miljoonan euron hanke. Toimijoina siinä ovat Kouvolan kaupungin lisäksi Viestintävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö.

Tätä taustaa vasten olen kouvolalaisena päättäjänä tehtyyn ratalinjaukseen tyytyväinen. Päätös tukee Kouvolan kaupungin kasvustrategiaa ja elinvoimapolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen. Mikään muu linjaus ei olisi minun mielestäni ollut edes mahdollinen.

Minua ei häiritse se, että Pekka Posti (sd) kotkalaisena pitkän linjan valtuutettuna ei osannut iloita Kouvolan menestyksestä. Oman kaupungin elinvoiman ja kehityksen puolustaminen on hänellekin itsestään selvyys. Samaa edunvalvonnan yksituumaisuutta ja kotiseuturakkautta toivoisin myös Kouvolasta löytyvän. Olisi hienoa, jos näissä Kouvolan kohtalonkysymyksissä löytyisi aina yksituumaisuus edunvalvontaan.

Sillä töitä ja uhkia kyllä riittää. Kouvolan raideliikenteen keskusta ollaan jälleen kerran siirtämässä Helsinkiin. Vaarassa on 80 kouvolalaista työpaikkaa, vaikka järkisyyt eivät tue siirtoa. Nyt olisikin tärkeää pitää huolta siitä, että Kouvola on myös tulevaisuudessa Suomen maantie- ja rautatielogistiikan kasvava keskus, josta on hyvät ja nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle.