Uusilla palvelumalleilla parempaa tulevaisuutta

Pekka Korpivaara (ps) antoi varsin synkän kuvauksen Kouvolan tulevaisuudesta omassa yleisönosastokirjoituksessaan (KS 11.3). Hän väittää, että Kouvola ajautuu kriisikunnaksi, jos päätetty Ratamohanke viedään suunnitellusti eteenpäin. Hänen mielestään Kouvolan ei tarvitse yhdistää erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitointa saman katon alle valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Korpivaara väittää, että Kouvolan ei tule aloittaa 115 miljoonan Ratamohanketta, jossa kaikki laitetaan uusiksi uuden Kouvolan vaatimusten mukaisesti. Hänen ja muiden perussuomalaisten mielestä riittäisi 86 miljoonan remontti kaikkeen siihen mitä kuuden kunnan liitoksesta on terveydenhuollosta jäljellä, lisättynä uudisrakennuksella Sairaalanmäelle. Perussuomalaisten mielestä vanha palveluverkko on valmis ja soveltuu uudelle Kouvolalle sellaisenaan kuin se useita kymmeniä vuosia sitten luotiin.

Moni varmaan ihmettelee tätä erikoista ajattelutapaa. Logiikka on sama kuin Kouvolan lukioverkkopäätöksessä. Vedotaan annettuun vaalilupaukseen, jossa luvataan säilyttää kaikki lähipalvelut vanhoissa peruskunnissa sellaisena kuin ne ovat olleet. Kouvolan tulevaisuuden kannalta katsottuna menettelytapa on karmea. Ennen kuin yhtään selvitystä on tehty, ovat mielipiteet valmiina, asiantuntijoihin ei luoteta ja omintakeinen aatteellinen maallikkovalmistelu riittää.

Kouvolan lukioikäiset opiskelijat saivat tästä maallikkovalmistelusta ensimmäisenä tuta. Lukio-opetuksen laadullinen parantaminen tai laajempi kurssivalikoima ei heidän toiveidensa mukaisesti toteutunut. Perussuomalaiset runnoivat päätökset läpi vastoin kaikkia asiantuntijalausuntoja luullen, että Suomessa on käytössä edelleen luokkamuotoinen lukio, järjestelmä, joka loppui runsas 30 vuotta sitten.

Se, että vähennämme terveydenhuollon toimipisteitä kuuden entisen kunnan luomasta verkosta uuden Kouvolan tarpeisiin sopivaksi, ei ole veronmaksajien odotusten vastaista toimintaa, päinvastoin. Kouvolan sosiaali- ja terveystoimen menot olivat vuonna 2012 yhteensä 279, 54 M€. Minusta on edesvastuutonta, jos emme nyt lähtisi hakemaan rakenteiden ja toimintatapojen muutoksen kautta tehokkuutta sieltä, mistä kulut tulevat.

En yhdy Pekka Korpivaaran synkkiin tulevaisuuden kuvauksiin. Minä mieluummin korjaan rakenteita kuin olen koko ajan lomauttamassa tai irtisanomassa henkilöstöä. En myöskään luota maallikkoasiantuntijoiden poliittisesti väritettyihin esityksiin.

Kouvolan tulevaisuus on pitkälti kiinni siitä kuinka pystymme hyödyntämään kuntaliitoksen suomat mahdollisuudet luoda uudet mallit palveluiden tuottamiseksi. Olemme edelläkävijä, jolla ei ole malliesimerkkiä toiminnalleen. Olemme kuitenkin jo nyt saaneet merkittäviä säästöjä aikaan muuttamalla toimintatapojamme palveluiden tuottamiseksi. Tätä työtä on jatkettava, jotta koko Ratamokonsepti on valmiina 2018.

Kouvolan menestys ei riipu siitä, kuinka kovasti takerrumme menneisyyteen, vaan siinä kuinka ratkaisemme tulevaisuuden haasteet. Tulevaisuutta ei luoda taustapeiliin tuijottamalla!

1 comment

  1. Kerropa sille Korpivaaralle, että nykyinen korkealla mäellä olevassa Aluesairaalassa ei ole muuta hyvää kuin nimessä oleva loppuosa. “Sairaala” Uusi nimi tulee olla Kaupungin sairaala, että sen jokainen ymmärtää, myös muualta tulleet. Kuusaalla olevassa aluesairaalassa on lattiassa aspesti-pohjainen laatoitus, putkistot on eristetty aspestimassalla ym. Toisin sanoen kaikki rakennukset joudutaan purkamaan ja uudelleen rakentamaan jo näiden seikkojen vuoksi. Lisäksi putkisto ja lämmitysjärjestelmät on uusittava ja minne mahtuu helikopteripaikkoja 2 kpl ja P-paikat 800 autolle?
    Jos nämä kuitenkin tehtäisiin, olisi meillä käytössä vanhanmalliset sairaalatilat?
    Samalla voit kertoa Korpivaaralle, että entisen Citymarketin rakennukset ei ole myynnissä, eikä ehkä kaupunki anna lupaa niiden purkamisellekaan? Vielä kun pannaan tontin hinta siihen päälle, niin sillä rahalla paaluttaa kymmenen suota. Mikä asiantuntija tämä Korpivaara luulee olevansa? Rakennusinsinööri, arkkitehti vai mikä, olisi kiva tietää hänen ammattinsa tai koulutuspohja?

Kommentointi on suljettu.